برچسب: ترازوی دیجیتال

یک ترازوی دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

مقیاس‌های دیجیتال با استفاده از یک فشار سنج کرنش کار می‌کنند. در حالی که مقیاس‌های آنالوگ از فنر استفاده می‌کنند تا وزن یک جسم را نشان دهند، مقیاس‌های دیجیتال نیروی وزن را به یک سیگنال الکتریکی تبدیل می‌کنند. اجزای کلیدی آن شامل یک اندازه‌گیری کرنش، یک دستگاه مورد استفاده برای اندازه‌گیری کرنش یک جسم و…

توسط تجهیزات فروشگاهی کیاپردازش شهریور ۱, ۱۳۹۸ 0