برچسب: خواننده بارکد

خواننده بارکد (اسکنر، بار، خواننده، قیمت اسکن)

خواننده بارکد (اسکنر، بار، خواننده، قیمت اسکن) یک خواننده بارکد که اسکنر قیمت یا اسکنر فروش (POS)نامیده می‌شود، یک دستگاه ورودی دستی یا ثابت است که برای ثبت و خواندن اطلاعات موجود در یک کد بار استفاده می‌شود. یک خواننده بارکد شامل یک اسکنر، کدگشا (یا خارجی)و یک کابل استفاده‌شده برای اتصال خواننده با یک…

توسط تجهیزات فروشگاهی کیاپردازش شهریور ۱, ۱۳۹۸ 0